راهنمای اساتید

تمام فابلها و کلیپ های آموزشی نحوه کار با سامانه مدیریت یادگیری و محیط Adobe ، پس از ورود به سامانه در صفحه درس با عنوان راهنمای آموزشی اساتید در دسترس است.

راهنمای دانشجویان