ارتباط با ما

نام دانشکده

تلفن تماس با کارشناسان دانشکده/پژوهشکده

بنياد ايرانشناسي

 88608813

پژوهشکده اعجاز قران

خانم قاسمی  و خانم شهبازی   29905419 و 29905476

پژوهشکده خانواده

29902393

پژوهشکده علوم شناختي و مغز

 اقای شعبانی 29905408

پژوهشکده علوم محيطي

۲۹۹۰۲۸۶۷  و 3 تا ۲۲۴۳۱۹۷۱

پژوهشکده علوم و فناوري هاي پزشکي

29902650 -و 29905801

پژوهشکده فضاي مجازي

 29905470

پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارويي

29904040 -و  29904041

پژوهشکده ليزر و پلاسما

 خانم  طاهره کاوه  2990۴۰۲۱

پژوهشکده مطالعات بنيادين علم و فناوري

 آقای لکی  2990٥٤٦٤

دانشکده ادبيات و علوم انسانی

تحصیلات تکمیلی: خانم شیلا لفظی( 29902465، 29902464)

مقطع کارشناسی: خانم طیبه باقری(29902494)

 مسئول سایت دانشکده: آقای عبداله اسدی(29902443)

دانشکده اقتصاد

 

دانشکده الهيات و ادیان

 زهرا میرزایی گودرزی ۲۹۹۰۵۶۷۲

اقای علی بابایی ۲۹۹۰۵۶۷۳ 

خانم ملکی ۲۹۹۰۲۲۷۴

خانم پناهی ۲۹۹۰۵۶۷۴ 

اقای پژوه نیا ۲۹۹۰۲۵۲۹

دانشکده حقوق

جهت پشتیبانی از دانشجویان کلاس‌ها در ساعات اداری

خانم ناصری ۲۹۹۰۳۰۴۰، خانم غلامحسینی ۲۹۹۰۲۷۴۱، خانم احمدی ۲۲۴۳۱۷۱۱،  خانم جاهدی ۲۹۹۰۳۰۴۵، خانم مهدوی ۲۹۹۰۳۰۴۵، آقای کولیوند۲۹۹۰۲۷۴۷

و جهت پشتیبانی از جلسات دفاع در ساعات اداری

خانم حمیدی منش ۲۲۴۳۱۷۵۷  خانم میرزا حسینی ۲۹۹۰۳۰۴۷

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

مسئول سایت کامپیوتری  دانشکده،  آقای قائم صالح نیا: 29905328

کارشناس رشته های روانشناسی و علم اطلاعات خانم ها:

زهرا  ارکیان 29905313   الهام رضایی 29905309  و لیلا آبنیکی 29905326

کارشناس رشته های مشاوره و علوم تربیتی: خانم هانیه مرادی 29905390

کارشناس رشته های تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی و روانشناسی: آقای بهنام ملکی 29905325   خانم مریم جندقی 29905323  و خانم نسیم محمودوند 29905322

دانشکده علوم رياضي

 خانم شبرخ: تحصیلات تکمیلی ۲۹۹۰۵۵۵۰

خانم معصوم: کارشناسی ریاضی ۲۹۹۰۲۸۹۷

خانم مرادی: کارشناسی آمار و علوم کامپیوتر  ۲۹۹۰۲۹۱۰

دانشکده علوم زمين

گروه زمين شناسي  29902628

گروه جغرافيا 29902649  

گروه سنجش از راه دور  22431724 

آموزش  29902639 - 29902693

دانشکده علوم شيمي و نفت

29903268 , 29903269

دانشکده علوم و فناوري زيستي

 مقطع کارشناسی 29905908

تحصیلات تکمیلی 29905911

مسئول سایت کامپیوتر 29903092

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

کارشناسی علوم ورزشی 2990۵۸۴۶ 

دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش ۱ شماره 2900۵۸۴۴   

تحصیلات تکمیلی فیزیولوژی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی 2990۵۸۴۵

تحصیلات تکمیلی رشته های رفتار حرکتی و مدیریت 2990۵۸۴۳

دانشکده فيزيک

 اقای قلاوند ۲۹۹۰۲۸۰۵  و 2990۲۷۸۵

اقای صادقی۲۹۹۰۵۰۵۴    و  اقای وفایی ۲۹۹۰۲۸۲۰

دانشکده مديريت و حسابداری

۲۹۹۰۲۳۷۳  و 29902372

دانشکده معماري

کارشناسی-کارشناسان آموزش29902881 

دکتری- خانم شهراسبی29902871

ارشد معماری- خانم بابایی29902876 

ارشد ساختمان- خانم حقیقی29902861   

ارشد منظر و بازسازی- خانم بشنین29902855

ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری- آقای ایمانی 29902845

ارشد مرمت و مطالعات معماری- خانم خراسانی 29902852

مسول امور رایانه- آقای قریشی 29902851

دانشکده مهندسي برق

سايت ولنجک: خانم اسدزاده   29904080

سايت عباسپور: خانم عربي ٧٣٩٣٢٦٣٠ ، اقاي چگيني ٧٣٩٣٢٦٠٢

اقاي جعفري ٧٣٩٣٢٦٠٧، اقاي جليني ٧٣٩٣٢٦٢٤

دانشکده مهندسي عمران، آب و محیط زیست

دفتر: 2-۷۳۹۳۲۴۰۱ 

آرش زاوشی              کارشناس مسئول امور آموزشی  29902419

رضا ترابی                 کارشناس امور آموزشی    29902420

سعید رشیدیان           کارشناس امور آموزشی    29902476

آزیتا محمدی آرش      کارشناس امور آموزشی    29902404

الهام عربی حصار امیر   کارشناس امور آموزشی    29902405

دانشکده مهندسي مکانيک و انرژی

 73932677

73932666

73932654

73932655

دانشکده مهندسي هسته اي

29904210

دانشکده مهندسي و علوم کامپيوتر

آقای اکبری 29904084

دانشکده مهندسي و فناوريهاي نوين

 ٢٢٤٣١٧٨١

مرکز تحقيقات پروتيئن