:: اطلاعیه خیلی مهم

همانطور که اطلاع رسانی توسط معاون آموزشی دانشگاه گردیده است از روز شنبه مورخ 16 فروردين کلیه کلاسهای رسمي به صورت غیر حضوری و مطابق با برنامه كلاسي موجود در سيستم گلستان برگزار مي گردد.

:: لطفا به نکات زیر توجه فرمایید