شنبه ، 8 خرداد 1395
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سايت دوره هاي الکترونيکي
 
Text/HTML    
 رفتار سازماني يكي از دانش هاي ميان رشته اي است كه مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد. مطالعه نظام يافته رفتار از روابط ميان رفتارها و واقعيت هاي مهم پرده برداشته ، مبنايي را براي پيش بيني دقيق رفتار فراهم مي کند . در روش نظام يافته مطالعه رفتار، اعتقاد به تصادفي بودن رفتار معني ندارد ، بلکه رفتار هر فرد در جهت نيل به هدفي است که آن را براي خود سودمند مي پندارد.

براي شناخت رفتار در محيطهاي سازماني، مطالعه در سه سطح رفتار فردي ، گروهي و سازماني الزامي است . چرا که براي شناخت دقيق چرايي نگرشها و رفتارهاي افراد در محيطهاي سازماني، بايد در باره واکنشهاي آنان به عنوان افراد، گروههايي که به آنها تعلق دارند، و سازماني که در آن کار مي کنند اطلاعاتي بدست آورد .

اهداف اصلي اين درس دستيابي به اثر بخشي سازمان و رفاه فرد در سازمان از طريق شناخت اصول و مفاهيم رفتار فردي از جنبه هاي گوناگون ادراک، يادگيري، انگيزش، هدفگذاري، تحليل مراوده اي و ... ميباشد.

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی